Home

Oferim companiilor din România un criteriu de diferențiere în competiția internă și externă pentru menținerea/extinderea portofoliului de clienți și un instrument pentru creșterea durabilă a unei afaceri.

TEAM4Excellence

  • Contribuie activ la pregătirea unei noi generații de lideri de afaceri, oferind oportunități de formare și dezvoltare bazate pe învățarea și schimbul de experiență între organizații
  • Instruiește teoretic și practic personalul organizațiilor în utilizarea Modelului de Excelență al EFQM.
  • Dezvoltă instrumente comune de evaluare și recunoaștere pentru toate nivelurile de maturitate, calibrate pe parcursul a peste două decenii și jumătate de utilizare în cadrul organizațiilor
  • Introduce companiile din România în rețeaua EFQM.
  • Sprijină și îndrumă organizațiile din domeniul public și privat în implementarea Modelului de Excelență al EFQM
  • Evaluează și recunoaște nivelul de excelență al companiilor din Romania, la nivel național si global

În ultimii 25 de ani, EFQM a ghidat multe organizații atât din sectorul public cât și din cel privat, pentru a îmbunătăți productivitatea și eficien-ța și pentru a-și dezvolta capitalul uman. Sunt recunoscător EFQM pentru munca sa excelentă, sprijinind strategia europeană pentru dezvoltare și locuri de muncă.
José Manuel Barroso, Președinte al Comisiei Europene (2004-2014)

Servicii

Top