Home / Portofoliu / Managementul activelor

Managementul activelor

Managementul activelor. Managementul activelor. Training | Consultanță | Implementare ISO 55000. Suntem singurii din România care folosim abordarea IAM UK pentru implementarea ISO 55000 și PAS 55.

Managementul activelor (ISO 55000 și PAS 55)

Deși termenul de managementul activelor (asset management) este folosit la scară largă cu referire la activele și instrumentele financiare, activele includ pe cele financiare, umane, informaționale și intangibile.

Active-Fizice-TEAM4Excellence

Specificațiile PAS 55 și ISO 55000 pun activele fizice în centrul atenției.

Standardul ISO 55000 a fost elaborat pornind de la Specificațiile PAS 55 (de aici și numărul 55) care a fost adoptat în anul 2014 și este un element de noutate la nivel global (iar cu atât mai mult în România).

Ca pionieri în România în domeniul managementului activelor, suntem exponenții metodologiei și filosofiei dezvoltate de Asset Management Institute (IAM) din UK. IAM sunt cei care au elaborat PAS 55 în 2008 și care mai apoi au contribuit la elaborarea ISO 55000, alături de alte asociații globale de profesioniști în domeniul managementului activelor.

De-a lungul ultimilor ani, am invățat de la cei mai buni, inclusiv de la The Woodhouse Partnership Limited și John Woodhouse, figura legendară în domeniul managementului activelor. De asemenea, am aplicat principiile managementului activelor în domeniul maritim și offshore oil & gas. Suntem în măsura sa împărtășim din experiența și cunoștințele noastre, punând la dispoziție expertiza noastră pe doua direcții principale:

 • Dezvoltarea competențelor în managementul activelor
 • Suportul metodologic pentru managementul activelor în sensul ISO 55000 și dincolo de acesta

Dezvoltarea competențelor în managementul activelor

Managementul activelor necesită o abordare multidisciplinară, inclusiv inginerie, management, finanțe, operations, sisteme de informații, managementul lanțurilor de aprovizionare, resurse umane și dezvoltare organizațională. Prin această direcție, de dezvoltare a competențelor în managementul activelor, dorim să ajutăm organizațiile să planifice și să dezvolte competențele de care au nevoie pentru a implementa managementul activelor în interiorul organizațiilor lor. Pentru aceasta, utilizăm IAM Competence Framework ca un cadru structurat prin care dezvoltăm multidisciplinar competențele organizației dvs. Dobândirea acestor competențe va servi la optimizarea performanțele activelor pe care le dețineți și exploatați, prin asumarea a 7 roluri:

managementul activelor

Asset Management Competence Framework (IAM 2014)

1. Politicile de sprijin

Prin acestea ne asigurăm că activitățile legate de managementul activelor sunt aliniate și realizează planul strategic organizațional. Așa cum este definit în ISO 55 002: 2014, politica de sprijin pentru managementul activelor este o ” declarație care stabilește principiile prin care organizația intenționează să aplice managementul activelor pentru a-și atinge obiectivele organizaționale.”

 • Analiza cerințelor referitoare la politicile de sprijin
 • Elaborarea politicilor de sprijin

2. Strategie

Furnizarea direcției strategice de management al activelor și de leadership, inclusiv identificarea cerințelor strategice, analiza și prognoza cerințelor și dezvoltarea strategiei. Acest rol este esențial pentru a vă asigura că activitățile de administrare a activelor se concentrează asupra obiectivelor organizaționale, pe care le ating.

 • Analiza cerințelor strategice
 • Prognoza și analiza cerințelor viitoare ale utilizatorilor activelor
 • Dezvoltarea strategiei
 • Planificarea implementării strategiei

3. Planificarea managementului activelor

Identificarea, evaluarea, optimizarea și prioritizarea opțiunilor și elaborarea unor planuri eficiente de management al activelor pentru implementarea strategiei și realizarea obiectivelor managementului activelor.

 • Evaluarea opțiunilor de investiții
 • Aplicarea principiilor „whole life costing”
 • Elaborarea unui business case pentru crearea și/ sau achiziționarea de active
 • Planificarea pentru situații neprevăzute
 • Dezvoltarea și comunicarea planurilor

4. Implementarea planurilor managementului activelor

Modul în care este gestionat ciclul complet de viață al activelor. Acestea acoperă operarea, întreținerea, optimizarea și raționalizarea activelor.

 • Crearea și achiziționarea activelor
 • Controlul operațiunilor
 • Întreținerea activelor
 • Optimizarea și raționalizarea activelor
 • Reînnoirea și eliminarea activelor

5. Dezvoltarea capabilităților de management al activelor

Managementul proceselor care susțin livrarea eficientă a strategiei, a obiectivelor și a planurilor. Acestea includ și managementul schimbărilor organizaționale și dezvoltarea unei culturi organizaționale adecvate.

 • Formarea echipelor de management al activelor
 • Managementul furnizorilor
 • Managementul schimbărilor organizaționale
 • Formarea unei culturi organizaționale referitoare la managementul activelor

6. Managementul riscului și îmbunătățirea performanțelor

Asigurarea faptului că organizația. recunoaște, înțelege și gestionează în mod eficient riscul și că performanța este revizuită și îmbunătățită în timp. Riscurile se pot referi la sănătate și siguranță, securitate, mediu (inclusiv schimbările climatice), reputație și finanțe.

 • Evaluarea și gestionarea riscurilor
 • Asigurarea calitătății proceselor
 • Monitorizarea și examinarea progresului și performanței
 • Revizuirea și auditarea conformității cu cerințele legale, etice și sociale
 • Analiza post-factul și învățarea din greșeli

7. Managementul informației

Definirea informațiilor referitoare la active, modul în care acestea sunt adunate și analizate, modul în care sunt interpretate și gestionate apoi și modul în care sunt aplicate cunoștințele generate.

 • Definirea standardelor privind managementul informațiilor
 • Specificarea, selectarea și integrarea sistemelor informatice
 • Transmiteți datele pentru luarea deciziilor referitoare la managementul activelor

Suportul metodologic pentru managementul activelor în sensul PAS 55, ISO 55000 și dincolo de acestea

Am decis să folosim sintagma „suportul metodologic”, deși în prima fază am fost tentați să folosim „întocmirea planurilor pentru managementul activelor”. Aceasta ar fi fost o eroare, din trei motive:

1. Managementul activelor este mult mai complex și conține mult mai mult decât un simplu plan – vedeți diagrama de mai jos.

managementul activelor

ISO 55000:2014

2. Am fi putut induce ideea (falsă dealtfel) că încurajăm elaborarea cu resurse externe a unui plan în scopul certificării ISO. Noi mai degrabă oferim suportul metodologic pentru că organizațiile, folosind abordarea noastră structurată, să poată alinia managementul activelor la ceea ce își dorește organizația dpdv strategic. Considerăm certificarea un mijloc, nu un scop în sine.

3. Dacă ne-am limita la a furniza un plan off the shelf pentru managementul activelor, nu am ține cont de obiectivele, mediul exterior, competențele, resursele, punctele slabe, punctele tari, oportunitățile și provocările organizației. Credem că cei care dețin și exploatează activele sunt cei mai în măsură să gândească și să execute managementul activelor organizației, iar noi structurăm, integrăm și dezvoltăm unitar abordarile organizației.

Relatăm mai jos, succint, câteva idei referitoare la managementul activelor.

Locul managementului activelor în cadrul managementului organizației

La nivelul cel mai înalt, organizația își stabilește misiunea, viziunea și valorile. Pentru atingerea acestora își stabilește o strategie care include obiective strategice (puteți accesa pagina noastră cu servicii pentru acest segment). Pornind de la obiectivele strategice ale organizației, conducerea elaboreaza o politică de sprijin referioare la managementul activelor. Aici este granița dintre managementul organizației și managementul activelor. În baza politicii de sprijin (in fapt mandatul pe care managerul activelor îl primește de la conducerea organizației) se gestionează un set de activități coordonate cu ajutorul unui sistem de management al activelor și care au ca scop managementul activelor fizice.

managementul activelor

ISO 55000:2014

Managementul activelor fizice se referă la întreg ciclul de viață: creare/ achiziție, utilizare, întreținere și eliminare

managementul activelor

Relația managementului activelor cu alte discipline

Disciplina managementul activelor este complexă, multidisciplinară și cu elemente de complementaritate cu alte discipline sau concepte. În fapt, noi suntem o echipa multidisciplinară pentru că problemele complexe au de asemnea rezolvări complexe.

managementul activelor

Asset Management Landscape (GFMAM 2014)

Modelul Conceptual în șase grupuri al IAM

Pentru a acoperi toate segmentele referitoare la managementul activelor, folosim Modelul Conceptual în șase grupuri al IAM:

managementul activelor

Asset Management An Anatomy (IAM 2015)

Mai jos este ilustrată corespondența dintre Modelul Conceptual în șase grupuri al IAM și cele 39 de domenii incluse în „Asset Management Landscape” al GFMAM.

managementul activelor

Asset Management An Anatomy (IAM 2015)

Clauzele ISO 55001 în reprezentarea PDCA

Pentru cei familiarizați cu modelul PDCA (ciclul Deming), iată mai jos corespondența cu clauzele ISO 55000:

managementul activelor

Asset Management An Anatomy (IAM 2015)

Domeniu de aplicare

Managementului activelor are o sferă largă de aplicabilitate, pentru entități publice sau private care dețin sau exploatează active fizice – în special de mari dimensiuni. Iată câteva exemple de industrii/ sectoare unde managementul activelor este implementat cu succes la scara globală:

 • Infrastructură pentru transport auto, feroviar, metrou, portuar, maritim și fluvial
 • Terenuri și cladiri,
 • Utilități publice (apă, canal, energie electrică, telefonie)
 • Energie (petrol și gaze, regenerabile, producție, transport și distribuție)

Pentru asistență în domeniul managementul activelor și implementarea ISO 55000, vă rugăm să ne contactați AICI. Urmărim să răspundem în maximum 24 de ore.

Ramâi alături de noi

Vrei să afli noutăți de la noi? Abonează-te!

Vă mulțumim pentru abonare!

Ceva nu a mers. Mai încearcă sau contactează-ne.

Top

Ramâi alături de noi

Vrei să afli noutăți de la noi? Abonează-te!

Vă mulțumim pentru abonare!

Ceva nu a mers. Mai încearcă sau contactează-ne.

Te poți dezabona oricând. Promitem că adresa ta de mail este în siguranță. Nici nouă nu ne plac spam-urile.