Home / Despre noi

Despre noi

Află profilul celor care aduc performanta si productivitate firmei tale. IN SUMAR: Trainer EFQM | Assessori | Consultanti | Coach | Academici | Speakeri.

Împreună pregătim, evaluăm și îndrumăm organizații în domeniul excelenței în management în România.

T4E, România, Trainer EFQM

TEAM4Excellence (T4E) este membru EFQM și partenerul național al organizației EFQM în România. T4E este trainer EFQM.

Viziunea T4E

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca organizația care conduce eforturile pentru excelența in management in România.

Instruim, evaluăm și consiliem persoane și organizații privind excelența în management în România. Găsim cele mai bune practici, standarde și cadre de management la nivel mondial, pe care le transformăm în servicii locale. Acestea conduc la excelența durabilă în organizațiile comerciale din România, în instituțiile publice și în organizațiile non-profit. Operam situl TrainingClub.eu, care are o sectiune dedicata proiectelor europene.

Considerăm că România are nevoie de excelență durabilă pentru îmbunătățirea performanței, productivității și competitivității. Ne menținem la înalte standarde, angajându-i pe lideri să învețe, să împărtășească și să inoveze practicile de management. Ne străduim să fim buni formatori, evaluatori, consilieri, mentori, consultanți, angajatori și cetățeni corporativi.

EFQM, Brusselles

EFQM (Fundația Europeană pentru Managementul Calității) este unica organizație non-profit care deține drepturile asupra Modelului de Excelență EFQM.

Despre EQFM

  • Fundație non-profit, fondată în 1989
  • Sediul permanent la Bruxelles
  • Custodele Modelului de Excelență EFQM
  • Model utilizat de peste 30.000 de organizații din Europa
  • Aproximativ 500 de companii și organizații membre
  • Peste 4500 de persoane in rețeaua membrilor EFQM
  • 49 parteneri naționali (inclusiv TEAM4Excellence pentru Romania)
  • 18 ambasadori, printr-un program lansat la începutul lui 2017

Pentru mai multe detalii despre Modelul de Excelenta EFQM, vă rugăm accesați pagina Modelul EFQM.

Echipa

Ovidiu Acomi
Executiv, Trainer EFQM

Ovidiu este assessor EFQM și trainer EFQM; este implicat activ în dezvoltarea și predarea de cursuri profesionale și academice, gestionează diverse proiecte și acordă consultanță în management. Ovidiu este mentor și executive coach. Ca trainer EFQM si nu numai, Ovidiu este  invitat in calitate de speaker la diferite conferințe și evenimente. Din 2018, Ovidiu este membru al Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN) în cadrul Consiliului Concurenţei.

Cu studii de inginerie navală, masterat în siguranța maritimă și un MBA cu specializarea în petrol și gaze obținut cu merit în Marea Britanie, Ovidiu Acomi a trecut treptat de la operarea navelor comerciale spre managementul acestora și apoi spre managementul activelor în sectorul offshore Oil & Gas.

Ulterior, Ovidiu a efectuat consultanță și investigații de accidente pentru sectorul maritim și energie la Londra, în numele asigurătorilor H&M, cluburilor P&I, proprietarilor, managerilor, navlositorilor și șantierelor navale. Analizele și rapoartele sale au ajutat în soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, la curți de arbitraj și în instanțe de judecată. Ovidiu este recunoscut ca Chartered Engineer de UKEC, Chartered Marine Engineer de către IMarEST UK,  Chartered Manager de către CMI UK, Project Management Professional de către PMI US și profesionist în domeniul managementului activelor de către IAM UK. De asemenea, Ovidiu este membru al comunității alumni a Robert Gordon University, membru al Association of MBAs și co-autor al unei cărți și a 20+ articole academice.

Competențe: Modelul EFQM, Trainer EFQM, strategie, leadership, dezvoltarea afacerilor, sisteme de management, siguranță și securitate, managementul schimbării, managementul proiectelor, managementul activelor în domeniul petrol și gaze, maritim și portuar, managementul riscului, investigații de accidente și rapoarte expert.

Nicoleta Acomi
Proiecte de Cercetare-Dezvoltare

Nicoleta este doctor în inginerie mecanică, master în drept maritim, licențiat în transport maritim, conferențiar universitar la Universitatea Maritimă Constanța și prodecan al Facultății de Navigație și Transport Naval. Cu 15+ ani de experiență didactică în domeniul maritim, Nicoleta contribuie la dezvoltarea competențelor personalului navigant. Totodată, Nicoleta este manager de proiect PMP® acreditat de PMI US și conduce proiecte de cercetare și dezvoltare.

Nicoleta este recunoscută la nivel global ca profesionist în domeniul maritim, fiind Associate Fellow al Nautical Institute UK și Chartered Technologist al IMarEST UK. Prin aceste afilieri profesionale, Nicoleta manifestă implicare în promovarea pregătirii profesionale continue prin cursuri de specializare și prin educație non-formală.

Nicoleta este cercetător și membru în comitete editoriale și de recenzie a numeroase jurnale și reviste științifice, cu precădere în domeniul siguranței navigației și prevenirii poluării mediului marin. În acest context, a realizat numeroase studii și analize în domeniul naval cum ar fi: eficiența energetică a navelor, analiza calității metodelor de tratare a apei de balast și navigație electronică. Parte integrantă din activitatea de cercetare științifică este împărtășirea rezultatelor. Rezultatele cercetării sunt rezumate în opt cărți și peste 70 de articole științifice publicate în edituri de prestigiu din țară și străinătate. Activitatea universitara o recomanda pe Nicoleta ca trainer EFQM pentru institutii publice.

Competențe: Managementul proiectelor, navigație și transport naval, legislație maritimă, cercetare, dezvoltare instituțională, trainer EFQM, managementul informației, managementul riscului, managementul factorilor interesați, managementul comunicării.

Dragos Plopeanu
Commercial Management

Cu studii universitare și postuniversitare de masterat în domeniul ingineriei maritime, Dragoș este de formație inginer. Având experiență dobândită la bordul navelor și în șantiere navale, Dragoș s-a specializat în domeniul comercial, unde a ajuns să conducă departamente specializate ale șantierelor din România și din Orientul Mijlociu. Valoarea adaugată de Dragoș partenerilor și clienților este dată de fundamentarea deciziilor comerciale pe un cumul de informații tehnico-financiare și de oportunitate, respectând în același timp etica și conduita profesională. Astfel, Dragoș administrează relațiile comerciale prin prisma politicilor de sprijin cu care este mandatat și luând în considerare ciclul de viață complet al activelor.

Competențe: management comercial, marketing, business development, managementul activelor, managementul proiectelor, scheduling, estimări de cost, bugete, creanțe, tenders, project apraisal, indicatori de performanță, Kaizen, TQM, AUTOCAD.

Mihaela Dache
Management financiar-contabil

Mihaela este implicată în managementul întreprinderilor și în proiecte de dezvoltare a afacerilor. Licențiat în management, Mihaela are o experiență de 20+ ani în managemenul întreprinderilor mici și mijlocii. De peste 10 ani, Mihaela activează în domeniul managementului financiar contabil, inclusiv întocmire de bilanț, balanță, flux de lichidități. De asemenea buget de venituri și cheltuieli, analiza situației economico-financiare, previziuni financiare, studii de piață și de fezabilitate.

Competențe: Management financiar-contabil, antreprenoriat, planificare strategică, managementul echipelor, managementul riscului, transport multimodal.

Stefan Bugu
Control Financiar

Cu experiență de peste 10 ani în domeniul maritim și offshore Oil & Gas și licența în specializarea tranzacții internaționale, Ștefan este profesionist în domeniul control financiar.

Ștefan deține la mapa profesională proiecte majore de investiții în industria petrol și gaze. Acestea includ proiecte de investiții pentru platforme de foraj, de la inițierea proiectului, identificarea liniilor de creditare, proceduri, optimizare de cash-flow, finanțarea proiectelor, raportări intermediare și finale.

Ștefan are o bogată experiență în contractări, achiziții, facturare, managementul operațiunilor firmei. De asemenea, el are experiență în senior management pe segmentul IMM.

Bazându-se pe un sistem de valori solid și pe etica profesională, Ștefan are pregatirea, experiența și hotărârea să ia decizii optime în timp scurt, în interesul principalului/clientului.

Competențe: proiecte majore de investiții (inclusiv offshore Oil & Gas), managementul activelor, achiziții, verificarea alocării comenzilor de achiziție pe centre de cost și conturi contabile, cost control, analiza de cash-flow, prognoza financiară, key account management, monitorizare și gestionare contracte, SAP, securitate și sănătate în muncă, transport maritim multimodal.

Marius Parasca
Proiecte Tehnice

Marius este inginer mecanic cu o experiență de 12 ani în domeniul naval în șantiere navale din România și Asia. Marius a acumulat o excelentă înțelegere a proiectelor și proceselor de inginerie și a documentațiilor tehnice. Aceasta îl recomandă drept un profesionist de valoare în domeniul naval. Marius are la activ lucrul cu departamente tehnice care au livrat peste 40 de nave maritime și offshore. Între altele, el a realizat cu succes structura corpului și inspecțiile aferente. De asemenea, a realizat documentații, studii, desene rapoarte de neconformități și rapoartele privind progresele înregistrate.

O persoană ambițioasă, entuziastă și auto-motivată, Marius a creat și a condus echipe. În același timp, a dezvoltat o abordare matură, echilibrată și responsabilă față de clienți și față de ceilalți factori interesați.

Pornind de la specializarea în domeniul naval, Marius a devenit în timp un profesionist multidisciplinar. El oferă soluții practice și economice provocărilor în managementul proiectelor și proceselor tehnice.

Competențe: Managementul proiectelor tehnice, sisteme de management, QA/QC, inginerie navală, survey maritim și offshore, construcții și reparații navale, process design, inginerie mecanică, electrică și hidraulică, AutoCAD, antreprenoriat.

Ana-Maria Acomi
Tehnologia Informatiei

Ana-Maria are la baza facultatea de Economie. La aceasta, a adaugat studiile universitare si apoi postuniversitare de masterat in Management si Administratie Publica ale ASE Bucuresti. Dupa ce a acumulat experienta in marketing si management, Ana-Maria si-a descoperit interesul si pasiunea pentru industria IT. Avand competente in ambele domenii, Ana-Maria are o viziune multidisciplinara si integratoare asupra aliniamentului dintre ce rezultate sunt dorite la nivel de top-management si de ce, care sunt strategiile potrivite si cum pot fi aplicate aceste strategii prin tehnologia informatiei si digitalizare.

Competențe: Management, marketing, software development, software QA, SDLC, STLC, SQL, baze de date, business analysis, web design, SEO, data protection, GDPR, Itarom, Selligent, Info Word, SPSS, Mail Chimp, HTML, CSS, java Script, jQuery, jing, You Track, Blaze meter,Ranorex.io, Selenium ide, Screenster.io.

Pentru întrebari, vă rugăm să ne contactați AICI. Urmărim să răspundem în maximum 24 de ore.

Ramâi alături de noi

Vrei să afli noutăți de la noi? Abonează-te!

Vă mulțumim pentru abonare!

Ceva nu a mers. Mai încearcă sau contactează-ne.

Top

Ramâi alături de noi

Vrei să afli noutăți de la noi? Abonează-te!

Vă mulțumim pentru abonare!

Ceva nu a mers. Mai încearcă sau contactează-ne.

Te poți dezabona oricând. Promitem că adresa ta de mail este în siguranță. Nici nouă nu ne plac spam-urile.